in Wygląd CV

Jak napisać CV? – pytania i odpowiedzi

Poniższy artykuł to zbiór krótkich odpowiedzi na pytania dotyczące CV. Jego lektura stanowi dobry punkt wyjścia do stworzenia swojego nowego, bardziej skutecznego dokumentu.

.

Co to jest CV?

CV jest dokumentem, w którym promujesz swoją osobę możliwie w najlepszy sposób!!! Twoim celem jest uzyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

CV nie jest zestawieniem przeszłych prac i obowiązków. Myśl o CV jak o pisemnej ofercie, którą składasz pracodawcy i z której zamierzasz wywiązać się w przyszłości.

Czy pracodawcy czytają wszystkie przesłane CV?

To zależy, ale będziesz bliższy prawdy, gdy przyjmiesz, że masz 10 – 20 sekund na zainteresowanie swoim CV osoby przeglądającej (!) dokumenty.

Pamiętaj: w pierwszym etapie CV są przeglądane, skanowane wzrokiem w poszukiwaniu ważnych informacji, a rekruter szuka powodów, aby Twoją kandydaturę odrzucić! Gdy wyobrazisz sobie, że masz do przejrzenia 100 życiorysów, staje się jasne, że na początku chcesz znacznie ograniczyć liczbę zaproszonych na rozmowę osób.

Co jest treścią CV?

W CV przedstawiasz siebie i swoje dokonania! Nie koncentruj się na opisie zadań i obszarów odpowiedzialności.

Na podstawie przeszłych dokonań pracodawca będzie wnioskował o jakości twojej pracy w jego firmie. Daj mu argumenty, aby zaprosił cię na rozmowę. Oczywiście nie w każdej pracy łatwo jest zidentyfikować dokonania.

Przeczytaj więcej na cvnet o dokonaniach i osiągnięciach.

Jaki format CV mam wybrać?

Format chronologiczy jest preferowany przez pracodawców i osoby zajmujące się rekrutacją.

Staraj się unikać CV funkcjonalnego. Przy CV funkcjonalnym czasem powstaje uzasadnione podejrzenie, iż kandydat(ka) ukrywa pewne fakty. Oczywiście nie jest to regułą. Jeśli CV chronologiczne nie wspiera Cię najlepiej w osiągnięciu Twojego celu, a musisz wysłać dokument – stwórz CV hybrydowe tzn. takie, które łączy cechy funkcjonalego i chronologicznego.

Co zrobić, gdy mam kilka krótkich okresów zatrudnienia?

Jeśli to jest możliwe, spróbuj połączyć i podsumować kilka prac w jedną grupę. Dzięki temu na pierwszy rzut oka nie sprawisz wrażenia „skoczka” lub osoby, która zbyt często zmieniała pracę. Możesz też pominąć krótkie okresy zatrudnienia, ale nie rób tego, gdy w danej pracy nabyłeś(aś) nowe umiejętności.

Czy wystarczy mi jedna wersja CV?

Nie, chyba że starasz się o konkretne stanowisko i twoje CV jest odpowiednio ukierunkowane. Gdy starasz się o kilka różnych pozycji,dopasuj odpowiednio kolejność prezentacji informacji oraz dobrane sformułowania tak, aby prezentowały cię najlepiej. Dla każdej grupy pozycji przygotuj ukierunkowaną wersję CV.

W jaki sposób mogę ukierunkować swoje CV?

Jednym z poważnych błędów jest brak wyraźnej ścieżki rozwoju zawodowego. Twoje CV będzie ukierunkowane, jeśli nadasz mu odpowiedni profil. Profil Twojego CV wynika z celu, który chcesz osiągnąć poprzez ten dokument.

W podsumowaniu kwalifikacji, które umieszczasz na górze CV oraz w opisie doświadczenia zawodowego wybierz tylko te informacje, które się wiążą z pracą, o którą się starasz. Przyjmij perspektywę pracodawcy i się zastanów, jakich informacji będzie szukał w dokumentach kandydatów?

Opcjonalnie możesz też sprawdzić np. w 10 –  15 ogłoszeniach w internecie, jakie są powtarzające się wymagania stawiane kandydatom do pracy na stanowisku X

Przeczytaj więcej na cvnet o sekcji Podsumowanie kwalifikacji/Profil zawodowy.

Jak przedstawić swoje doświadczenie, gdy pracowałem w jednej firmie np. przez 15 lat?

Wymień zajmowane przez ciebie pozycje w taki sposób, aby wyraźny był twój rozwój w ramach danej organizacji.

Czy wymieniać swoje hobby w CV?

Staraj się nie wymieniać swoich zainteresowań. Zrób to jedynie w przypadku, gdy są one powiązane z twoim celem zawodowym i dodatkowo prezentują umiejętności i wiedzę ważne z punktu widzenia pozycji, o którą się starasz.

Jak długie powinno być moje CV?

Nie ma reguły. Nie przywiązuj się do popularnego stwierdzenia o jednostronicowym dokumencie. CV powinno być na tyle długie, aby cię dobrze zaprezentować i na tyle krótkie, aby nie zarzucić pracodawcy niepotrzebnymi informacjami.

Czy w CV muszę umieścić wszystkie swoje prace?

Nie. Skup się na ostatnich 10-15 latach, chyba że wcześniejsze doświadczenie jest istotne z punktu widzenia stanowiska, o które się starasz.

Jeśli jesteś doświadczonym, sezonowanym profesjonalistą, możesz podsumować wcześniejsze doświadczenie pod tytułem „Wcześniejsze doświadczenie zawodowe” („Prior relevant experience”). Grupę tą umieszczasz oczywiście pod prezentacją twoich ostatnich dokonań.

W jaki sposób mogę poprawić szybko swoje CV?

Stwórz dobry profil (podsumowanie kwalifikacji) i przepisz wszystkie wyrażenia typu: „odpowiedzialny za:”, „zakres obowiązków:” w taki sposób, aby użyć czasownika. Np. odpowiedzialny za administrację bazą klientów —> administrowanie bazą 3000 klientów, zapewniając jej bezawaryjne działanie.

Przeczytaj więcej na cvnet o profilu zawodowym.

Jaki jest pierwszy krok przy pisaniu CV?

Pierwszym krokiem przy pisaniu CV jest zidentyfikowanie celu, który chcesz osiągnąć poprzez dokument. Ten cel dyktuje kierunek, w jakim będziesz prezentował swoją osobę. Pod tym kątem następnie klasyfikujesz i podsumowujesz swoje doświadczenie.

Czy wymieniać tylko płatne zajęcia?

Nie. Ważne jest, abyś w jasny sposób komunikował(a) swoje dokonania i wartość dla nowego pracodawcy. Ważne umiejętności i doświadczenia można nabywać zarówno pracując charytatywnie, na część etatu lub uczestnicząc w różnych projektach.

Mam nadzieję, że lektura tego artukułu pozwoliła Ci uzyskać odpowiedź na pytanie, jak napisać CV. Zapraszam do przejrzenia wzorów CV zbudowanych zgodnie z prezentowanym wyżej podejściem.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.