6 wskazówek: komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej

6 wskazówek - komunikacja niewerbalna podczas interview

Poniższy artykuł jest moim wolnym tłumaczeniem artykułu “Body language tactics that sway interviewers”, którego autorem jest Eugene Raudsepp i który ukazał się pierwotnie na stronie Wall Street Journal.

Znaczenie i wpływ komunikacji niewerbalnej

Czy przed rozmową kwalifikacyjną, czytasz magazyny albo przygotowujesz notatki? Gdy rozpoczyna się spotkanie, czy czekasz, aż wskazane zostanie ci miejsce do siedzenia czy sam je wybierasz? Czy Twoje odpowiedzi są ekspresywne, czy też są ostrożnie kontrolowane?

W każdym z tych przypadków, twój język ciała mówi o tym, jak możesz zachowywać się w firmie. Niektórzy eksperci uważają, że przekazy niewerbalne są ważniejsze niż werbalne. Według tych badań, język ciała to 55% siły każdej odpowiedzi, werbalna zawartość stanowi zaledwie 7%, a aspekty paralingwistyczne, intonacja, pauzy i znaki dawane w momencie odpowiadania, stanowią 38% siły wypowiedzi.

Jo-Ann Vega, prezes JV Career and Human Resources Consulting Services w Nyack, N.Y., uważa, że język ciała jest tak potężny, iż często torpeduje to, co mówimy. „Nasze niewerbalne wiadomości często są w sprzeczności z tym, co komunikujemy słowami”, mówi Vega. „Gdy wysyłamy sprzeczne sygnał albo nasze werbalne wiadomości nie są zgodne z tym, co mówi nasze ciało, nasza wiarygodność może być mniejsza, ponieważ większość mądrych rekruterów uwierzy przekazom niewerbalnym”. Continue reading 6 wskazówek: komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej

List motywacyjny – perspektywa pracodawcy

Na forum.gazeta.pl znalazlem następujące wpisy (nieznacznie je zredagowałem na potrzeby wpisu):

Wypowiedź 1

„Jestem pracodawcą i przyznaję: nikomu nie chce czytać się listów motywacyjnych, ale są one potrzebne. Po pierwsze to pierwsza weryfikacja kandydata. CV każdy ma, a list motywacyjny trzeba napisać i przygotować pod konkretnego pracodawcę chociażby wpisując nazwę i adres pracodawcy a tu musisz się już trochę wysilić. Jak pokazuje moje doświadczenie, to co najmniej 50% osób nie przysyła listu motywacyjnego mimo tego, że ja chcę go dostać. Więc były już takie nabory, że tych ofert bez listów motywacyjnych w ogóle nie otwierałem. CV jest bardzo ważne i na jego podstawie wyrabia się pierwsze wrażenie. List motywacyjny czytam dopiero wtedy, jak zainteresuje mnie kandydat/kandydatka.” Continue reading List motywacyjny – perspektywa pracodawcy