in Prezentacja osiagnięć, Rozmowa kwalifikacyjna

Interview i CV – zastosowanie PAR

Interview

Prostą i skuteczną techniką, która pomoże nam lepiej przygotować  się do interview są PARy. PAR to trzy pierwsze litery słów: „Problem, Akcja/działanie, Rezultat” (od ang.: problem, action, result). Jeśli to możliwe, budujemy naszą odpowiedź według tego logicznego schematu, który akcentuje nasze działąnie i pokazuje rezultaty.
Np. Przy odpowiedzi na pytanie o zdolności kierownicze, opowiadamy o danym problemie, podajemy kroki, które podjęliśmy (które oczywiście obrazują nasze zdolności) i przedstawiamy rezultaty. Taka odpowiedź jest bardzo obrazowa i co ważne, pokazuje rezultaty, czyli konsekwencje dla działu, firmy lub grupy.

CV

Opisując swoje doświadczenie w CV możemy i powinniśmy skorzystać z tej techniki. Wskazuje ona na naszą aktywną postawę i przedstawia wyniki. Jak ją stosujemy? Przedstawiamy problem, który napotkaliśmy, wskazujemy podjęte przez nas działąnie i ich rezultaty dla organizacji. Przygotowując CV dobrze jest opisać swoje dokonania w formie PARów, a w CV umieszczamy jedynie końcowe dwie części, czyli rezultaty i działania, np.
„osiągnięcie poprawy wyników sprzedaży produktu X poprzez przygotowanie i wdrożenie nowego programu lojalnościowego dla docelowej grupy klientów”.

Przykłady PARów

P – problem, z którym się spotkałeś lub, który miała firma
A – akcja, działanie, które podjąłeś, aby rozwiązać problem
R – rezultat, wynik twojego działania; najlepiej, jeśli można go sformułować posługując się wymiernymi danymi, czyli wzrostem w %, lub w $, PLN, ilość dni, ilość osób, sprzedaż i oszczędności

Przykład 1

P: brak spójnej informacji technicznej o produktach
A:

 • Zleciłem przetłumaczenie na język polski katalogu oferowanych w sprzedaży produktów;
 • Stworzyłem przy współpracy z firmą reklamową katalogu produktów, narzędzi reklamowych i promocyjnych zgodnych z ustalonymi wzorami, mających na celu łatwą identyfikację produktu i kojarzenie go z firmą;
 • Stworzyłem przy współpracy z firmą świadczącą usługi internetowe polskiej strony www wraz z systemem wsparcia technicznego i składania zamówień;

R: W rezultacie w ciągu 2 miesięcy doprowadziłem do powstania czytelnej, łatwo dostępnej i spójnej oferty produktów, dzięki czemu firma mogła zaoszczędzić ok. 2 godz na przygotowanie jednej oferty, a w skali tygodnia ok. 12 godzin

Przykład 2

P: brak stabilnej polityki kształtowania cen produktów importowanych z czterech europejskich filii firmy
A:

 • Dokonałem wyboru najbardziej dogodnych dla polskiego oddziału importerów z punktu widzenia dostępności, szybkości dostaw, ceny zakupu, kosztów transportu oraz możliwości zakupu różnych wersji danego produktu;
 • Nadzorowałem stworzenie systemu kalkulacji cen i marży zależnych od kursu walut przez wprowadzeniem EUR, kosztów transportu, spedycji oraz polityki celnej;

R: W wyniku moich działań powstała spójna oferta cenowa dla klienta. Kolejnym rezultatem było wprowadzenie w firmie stałej polityki wyliczania cen i marży.

Przykład 3

P: brak systemu logistycznego
A:

 • Wybrałem najbardziej optymalnych dostawców z punktu widzenia dostępności, szybkości dostaw, okresu i warunków przechowywania towarów;
 • Podpisałem umowę z firmą spedycyjną dogodnych warunkach cenowych z uzyskaniem 90-dniowego terminu płatności i gwarancją dostawy do klienta na drugi dzień po złożeniu zlecenia, co jest niezwykle trudne w przypadku dostaw materiałów budowlanych;
 • Zarządziłem usystematyzowanie i skatalogowanie oferty produktów tak, aby materiały szybko i łatwo zbywalne były dostępne „od ręki???, a produkty specjalistyczne nie zalegały w magazynie i nie zawyżały kosztów składowania;

R: W rezultacie powstał spójny system dostaw oraz realizowania zamówień przy optymalizacji kosztów transportu i składowania. Wprowadzony system przyniósł ok. 20 000 PLN oszczędności w roku.

Przykład 4

P: firma produkująca sprzedająca usługi o obrotach rzędu 2 mln PLN od 4 lat notowała spadek przychodów i ponosiła niekontrolowane koszty promocyjne
A:

 • Stworzyłem i przeprowadziłem plan „uzdrawiający”

R: Plan spowodował wzrost sprzedaży o 20% w skali roku i doprowadził do oszczędności rzędu 150. 000 zł w zakresie kosztów promocyjnych, skutecznie odwracając niekorzystny 4 -letni trend.

Przykład 5

P: brak planu reklamy i promowania produktu
A:

 • Dokonałem analizy i wybrałem najlepszą z możliwych form promocji i reklamy, biorąc pod uwagę rodzaj klienta i budżet przeznaczony dla tych działań;
 • Podpisałem stałą umowę z korzystnym rabatem na reklamę w trzech ogólnopolskich magazynach o rynku budowlanym;
 • Wybrałem i zorganizowałem udział w konferencjach branżowych mających na celu dotarcie do dużych firm wykonawczych i promowanie produktów wśród projektantów
 • Nadzorowałem stworzenie katalogu próbek niezbędnych dla promowania produktów sprzedawanych przez firmę;
 • Zainicjowałem podpisanie korzystnej umowy z firmą poligraficzną, dzięki której udało się stworzyć stałą ofertę materiałów reklamowych i marketingowych przy optymalnym wykorzystaniu środków budżetowych

R: stworzenie spójnej i efektywnej polityki działań promocyjnych , która wpłynęła na wzrost obrotów o 200% w ciągu dwóch lat oraz przyczyniła się do wzrostu rozpoznawalności marki wśród firm wykonawczych

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 1. Jesli chodzi o forme (czy osobowa lub bezosobowa), to w Polsce nie ma jednoznacznych zalecen. W cv pisanych po angielsku stoujemy forme 1 (3) osoby np. achieved, sold, made itp. i to jest jednoznaczne. U nas w kraju niektóre osoby (zdecydowana wiekszosc) stosuja forme bezosobowa np. administrowanie, a inne forme osobowa tzn. administrowalem. Sam nie mam jasnosci w tej kwestii. Logika PARow stosuje sie do obu podejsc, tylko samo sformulowanie inaczej brzmi. Wiec, jesli zastosuje Pan forme bezosobowa, to na pewno bedzie to OK, choc drugie podejscie tez niektore osoby stosuja z powodzeniem.

  Pozdrawiam!

  View Comment
 2. No właśnie.
  Zauważyłem, że w przykładach zamieszczonych CV, nie są stosowane PAR’y.

  Czy w CV chronologicznym też jest to dopuszczalne?
  Np. mając wypunktowane „Wybrane dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe” powinienem
  – Administracja systemami MS Windows, Gnu/Linux
  zamienić na:
  – Nauczyłem się administrowania systemami Ms Windows i Gnu/Linux
  czy dobrze zrozumiałem?

  W doświadczeniach zawodowych(Zakres prac i obowiązków) stosuje formę np.
  – Pozyskiwałem nowych klientów, uzyskując bardzo dobre wyniki sprzedaży usług już w pierwszym miesiącu pracy

  View Comment