cv studenta

CV studenta – Asystent Doradcy Finansowego

Umieszczam kolejny wzór CV studenta, który był na moim seminarium. To widać. Właściwie prawie wszystkie zamieszczone przykłady są podobne do siebie, ale przy każdym chcę zwrócić uwagę na spotykane błędy.

Przykład CV studenta

Przyklad CV studenta przed

Komentarz

W swoim komentarzu chciałbym się skupić jedynie na formie dokumentu, a nie wchodzić w szczegóły dotyczące treści.

Błąd nr 1 dotyczy sekcji „Podsumowanie”. Jest ona zbyt rozbudowana. Wprawdzie autor zastosował wypunktowanie, ale jest ich za dużo i przez to sekcja ta może nie wywrzeć stosownego wrażenia, gdyż osoba przeglądająca CV ją pominie. Wprawdzie miałem nie wchodzić w dyskusję treści, ale tylko zaznaczę, że w 6 punktowym podsumowaniu aż 4 punkty dotyczyły umiejętności funkcjonalnych, czyli tych które nie są bezpośrednio powiązane z pracą.

Błąd nr 2 dotyczy dolnych dwóch akapitów. Właściwie nie powinny one się znaleźć w CV, tylko w liście motywacyjnym. Mówią one o gotowości do pracy w organizacji, które pomogą autorowi rozwijać dalej swoje umiejętności. Nie zalecałbym nawet umieszczać ich w liście, gdyż są zbyt ogólnikowe i właściwie komunikują: „Nie wiem, w jakiej pracy konkretnie chcę pracować, Ty podejmij za mnie decyzję”.

Poprawione CV studenta

Przyklad CV studenta po

Komentarz

W poprawionej wersji ograniczyłem zawartość podsumowania (z punktów tych utworzyłem dolą sekcję), usunąłem dwa dolne akapity i wstawiłem nowy nagłówek. Myślę, że efekt końcowy jest całkiem zadoalający.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.