in Prezentacja osiagnięć

Dokonania zawodowe – jak je opisać w CV?

Dokonania zawodowe vs. opis obowiązków – co wpisujemy do CV?

Może to jest oczywiste, ale i tak chcę to podkreślić: do CV wpisujemy (w miarę możliwości) jedynie te doświadczenia, osiągnięcia i umiejętności, które wiążą się ze stanowiskiem, o które się staramy. Nie wpisujemy tych, które się nie mają związku. Punktem wyjścia do wyboru treści do naszego CV jest zatem docelowe stanowisko, a nie to co MY chcemy napisać o naszej przeszłej pracy.

Jak szukamy osiągnięć lub dokonań?

1. Osiągnięcia – Model PAR
2. So what? – Pytanie o konsekwencje biznesowe naszej pracy
3. Co świadczy o tym, że dobrze pracowałem, pracowałam?
4. Liczby i wymiary opisujące naszą pracę.

Numery wskazują wagę, tzn. najpierw szukamy osiągnięć powiązanych z szukaną pracą (Model PAR), jeśli ich nie mamy, to szukamy innych rezultatów (so what). Jeśli i z tym mamy problem, to zastanawiamy się, czy możemy wykazać, iż dobrze pracowaliśmy i dlatego będziemy w stanie dobrze pracować w nowej pracy itp.

1. Osiągnięcia.

Opisz swoje ważne dokonania w formie PAR -ów. Pamiętaj, aby pisać w pierwszej osobie, w czasie przeszłym i trybie dokonanym. Do CV wpisujesz ostatnie dwa elementy w odwrotnej kolejności tzn. zaczynasz od rezultatów, a potem podajesz działania które doprowadziło do ich osiągnięcia.

P – problem, z którym się spotkałeś lub który miała firma
A – akcja, działanie, które podjąłeś, aby rozwiązać problem
R – rezultat, wynik twojego działania; najlepiej, jeśli można go sformułować posługując się wymiernymi danymi czyli wzrostem w %, lub w $, PLN, ilość dni, ilość osób, sprzedaż i oszczędności

Przykłady PAR-ów, czyli problemów, które osoba X napotkała w swojej pracy oraz podjęte przez nią działania.

P: brak spójnej informacji technicznej o produktach
A:
· zleciłem przetłumaczenie na język polski katalogu oferowanych w sprzedaży produktów;
· stworzyłem przy współpracy z firmą reklamową katalogu produktów, narzędzi reklamowych i promocyjnych zgodnych z ustalonymi wzorami, mających na celu łatwą identyfikację produktu i kojarzenie go z firmą;
· stworzyłem przy współpracy z firmą świadczącą usługi internetowe firmową stronę www wraz z systemem wsparcia technicznego i składania zamówień;
R: W rezultacie w ciągu 2 miesięcy doprowadziłem do powstania czytelnej, łatwo dostępnej i spójnej oferty produktów, dzięki czemu firma mogła zaoszczędzić ok. 2 godz na przygotowanie jednej oferty, a w skali tygodnia ok. 12 godzin

P: brak stabilnej polityki kształtowania cen produktów importowanych z czterech europejskich filii firmy
A:
· dokonałem wyboru najbardziej dogodnych dla polskiego oddziału importerów z punktu widzenia dostępności, szybkości dostaw, ceny zakupu, kosztów transportu oraz możliwości zakupu różnych wersji danego produktu;
· nadzorowałem stworzenie systemu kalkulacji cen i marży zależnych od kursu walut przez wprowadzeniem EUR, kosztów transportu, spedycji oraz polityki celnej;
R: W wyniku moich działań powstała spójna oferta cenowa dla klienta. Kolejnym rezultatem było wprowadzenie w firmie stałej polityki wyliczania cen i marży.

2. So what?

Właściwie to podobna technika do PAR-ów, ale może być pomocna dla tych z nas, którzy nie potrafią łatwo zidentyfikować problemów w pracy, z którymi się uporali lub też w ogóle nie mieli takich możliwości.

Technika ta polega na pytaniu się o rezultaty, następstwa i skutki naszych działań dla zespołu, działu lub firmy. Proszę zwróć uwagę, że możesz stworzyć dobrego „so what-a” nawet, jeśli twoje działanie miało incydentalny charakter tzn. zrobiłeś coś, czego nie robisz standardowo lub co nie należy do twoich obowiązków (choć oczywiście możesz i może byłoby to nawet dobre, gdybyś tak opisał rezultaty swoich obowiązków).

Zastosowanie „so what-ów” pokazuje pracodawcy, że dostrzegasz rezultaty swojej pracy w kontekście zespołu, działu i firmy, czyli jak przyczyniło się twoje działanie do pracy firmy – a to jest przecież ważne, po to cię zatrudnią.

Przykład:
– usprawniłem obieg dokumentów w firmie (przykład mojej własnej inicjatywy) – (so what?) czego rezultatem było – zmniejszenie liczby błędów w dziale i poprawa efektywności zespołu.

3. Co świadczy o tym, że dobrze pracowałem, pracowałam?

Właściwie pytanie jest jasne. Znowu szukamy dowodów i rezultatów, twardych lub miękkich danych, które świadczą o tym, że byliśmy dobrzy w swojej pracy, czyli najprawdopodobniej możemy być równie dobrzy w nowej.

4. Liczby i wymiary opisujące naszą pracę.

W ostateczności podajemy dane opisujące naszą pracę, które pozwolą pracodawcy stworzyć sobie lepszy obraz nas, jako pracownika.

Np. zamiast ograniczyć się tylko do „byłem trenerem grupowym”, napiszmy „przeszkoliłem 1500 osób zajmujących stanowiska specjalistyczne i kierownicze; przeprowadziłem ok 90 warsztatów rozwijających umiejętności wystąpień publicznych i obsługi klienta itp.” Oczywiście staramy się, aby podane przez nas dane odnosiły się do wymagań nowego stanowiska.

Więcej o dokonaniach na cvnet:

Szukając dokonań na potrzeby swojego CV możesz poszukać w swoim doświadczeniu zawodowym odpowiedzi na pytania, które indentyfikują osiągnięcia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.