Funkcjonalne CV – zmiana branży

CV funkcjonalne – opis przypadku

CV funkcjonalne często ma zastosowanie w przypadku osób, które zmieniają branże.

Pracowałem niedawno z klientką, która zamierza całkowicie zmienić branżę: z obsługi klienta w turystyce na własną działalność (franszyza – prowadzenie sklepu z winami). Franszyzodawca oczywiście chciał zapoznać się z CV zainteresowanych osób. Poniżej przedstawiam wersję początkową CV klientki.

pierwotne CV chronologiczne – wersja wyjściowa dla CV funkcjonalnego

cv funkcjonalne przyklad I wzór CV funkcjonalnego

Komentarz:
Niestety to nie jest dobry dokument z punktu widzenia celu, o który stara się klientka. Nie komunikuje jasno, dlaczego jest  dobrą kandydatką. Nie odpowiada na pytanie: jakie mam umiejętności, które pozwolą mi dobrze prowadzić swoją dzialalność. Chronologiczny układ z datą urodzenia i edukacją na górze zdecydowanie nie pomaga w dobrej prezentacji.

Ustaliliśmy, że przygotujemy funkcjonalne CV, które będzie eksponowało ważne umiejętności, konieczne do prowadzenia własnej działalności.

CV 2 – wersja przejściowa CV funkcjonalnego

cv funkcjonalne przyklad 2 I wzór CV funkcjonalnego 2

Komentarz:
Dokument jest już na „dobrej drodze”.  Na górze jest odpowiednie podsumowanie kwalifikacji, a niżej pogrupowane ważne umiejętności. Jednak miałem dwa zastrzeżenia:

  1. Dokument jest trochę „pusty”, czyli musimy poprawić formatowanie
  2. Kluczowe umiejętności możemy inaczej pogrupować, aby lepiej odpowiadały celom pracodawcy (i zarazem celom mojej klientki)

CV wersja ostateczna CV funkcjonalnego

cv funkcjonalne przyklad 3 I wzór CV funkcjonalnego 3

Komentarz:
Komentarz jest właściwie zbędny. Zmiany wydają się oczywiste, gdy porównujemy kolejne wersje.

Update 04.01.2013
Oczywiście zamieszczam ten wzór w celach edukacyjnych i jako inspirację, dla tworzenia swojego dokumentu. Jednak namawiam do ostrożności przy korzystaniu z tego formatu CV. Wielu rekruterów i pracodawców patrzy trochę podejrzanie na funkcjonalne CV! Pierwsza myśl lub pytanie, która im przychodzi do głowy to: „Co on/ona próbuje przede mną ukryć?” Namawiam do stosowania chronologicznego CV lub formatu mieszanego, który łączy elementy CV chronologicznego i CV funkcjonalnego.

Update 13.12.2017
Mimo słuszności idei, która leży u podstaw stosowania CV funkcjonalnego, osobiście nie jestem jego zwolennikiem i jeśli tylko mogę, staram się unikać zastosowania CV tego typu. Poświęciłem temu zagadnieniu osobny wpis: http://www.cvnet.pl/cv-funkcjonalne-zapomnij/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.